Airbnb en Ibiza in strijd met elkaar

20 december 2018 Redactie 1124
Airbnb en Ibiza in strijd met elkaar

Ibiza heeft een boete van €400.000 aan Airbnb voorgelegd. Airbnb laat het hier niet bij zitten en gaat in hoger beroep vanwege de strenge regels van vakantieverhuur.

Nieuwe huurvoorschriften

Volgens de vorig jaar ingevoerde wetgeving kunnen boetes worden opgelegd aan zowel de eigenaren van appartementen die illegaal worden verhuurd, als aan elke organisatie die 'hun commercialisering faciliteert'.
Simpeler gezegd: iedereen die adverteert.

Hoewel de nieuwe wet het voor individuele gemeenten mogelijk maakt om regels te creëren die de toeristenlicenties van appartementen mogelijk maken (allemaal met zeer strenge controles) heeft geen gemeente in Ibiza ervoor gekozen dit te doen.
Villa’s kunnen namelijk worden gehuurd, maar op voorwaarde dat ze een toerismelicentie hebben. Airbnb debatteert dan ook sterk tegen de boetes en de nieuwe voorschriften.

Ondanks eerdere uitspraken van Ibiza, dat de nieuwe voorschriften hadden geleid tot een sterke daling van het aantal niet-gelicenseerde accommodaties dat beschikbaar is voor vakantieverhuur, laat de zoekopdracht zien dat er geen tekort is aan vakantieverhuur.
Airbnb is er duidelijk niet van afgeschrikt om geen licenties toe te staan ​​en te worden verhandeld op hun website.

Bron: TheIbizan