Archeologie vertraging fietspad

12 juli 2012 Redactie 201

De wethouder van Mobiliteit, Pepa Costa, heeft duidelijk gemaakt dat de drie onvoltooide delen van het fietspad richting Sant Miquel pas worden voltooid wanneer de ercheologische vondsten ter plaatse zijn onderzocht. Hij reageerde daarmee op de klacht van de locale overheid dat het aanzicht van het onvoltooide fietspad erg storend was voor weggebruikers en toeristen en bovendien gevaar oplevert voor fietsers die gebruik maken van het pad.

De consul had al ingestemd met een stijging van een half miljoen euro op de oorspronkelijke begroting voor het onderzoek naar de vondsten, die vallen onder het historisch erfgoed van de Balearen. Zodra de onderzoeken zijn afgerond kan er verder worden gegaan met de laatste stukken van het fietspad, waarbij er nog delen beton gestort moeten gaan worden. Het beton zou de archeologische vondsten onbereikbaar maken, iets waar we wellicht later spijt van zouden krijgen.