Bestrijden van de processierups

17 februari 2021 Redactie 258
Bestrijden van de processierups

Het eiland Ibiza heeft in totaal 1.506 vallen geplaatst om de plaag van de dennenprocessierups te bestrijden.

De minister van Milieu en Grondgebied, Miquel Mir, heeft in het parlement erop gewezen dat het bestrijdingsplan voor de dennenprocessierups in de Pitiusas onder andere visueel onderzoek bevat om de uitbreiding van het aantal dennenprocessierupsen en de vernietiging ervan te bepalen.

Volgens Mir voert de regering een uitgebreid ongediertebeleid uit en voert het dus ook bestrijdingsplannen uit waarbij bepaalde acties duidelijk maken wat de mate van deze plaag is.

Dit was de reactie van Mir nadat PP-kamerlid Virginia Marí hem vroeg naar de acties die de regering onderneemt om de dennenprocessierups in de Pitiusas uit te roeien.

De aanwezigheid van de processierups blijft toenemen op het eiland, dus de maatregelen werken niet. Zo werd er aan Mir gevraagd of hij wil dat de plaag zo erg wordt dat het niet meer bestreden kan worden, zoals het geval is in Mallorca en Menorca.

Marí heeft gewezen op het "gevaar" dat de processierups vormt voor de gezondheid van mensen en dieren. "Ze zouden moeten handelen en meer moeten leren," concludeerde Marí, die Mir heeft beschuldigd van het veroorzaken van een "vergelijkende klacht" door op te treden op de andere eilanden.

'Zolang jij regeerde, heb je niet de helft van de actie ondernomen', zei Mir, die de voormalig directeur beschuldigde van het spuiten met een kankerverwekkende stof.

Mir heeft opgemerkt dat er in Ibiza af en toe ontsmettingen zijn in gebieden op het noorden van het eiland, terwijl in Formentera al sinds 2016 actie wordt ondernomen met een plan dat met de Raad is overeengekomen. Op Ibiza is de processierups overigens nog niet verklaard tot plaag, heeft Mir geconcludeerd.