De nieuwe milieustrategie van Es Nàutic is gericht op nulgroei in ligplaatsen

12 januari 2020 Redactie 891
De nieuwe milieustrategie van Es Nàutic is gericht op nulgroei in ligplaatsen

De Club Nàutic Sant Antoni heeft een nieuwe milieustrategie goedgekeurd die gebaseerd is op een totaal van acht actielijnen, met als doel het invoeren van korte en middellange termijn oplossingen om hun duurzaamheidsratio's in het dagelijks beheer en de activiteiten die ze organiseren te optimaliseren.

Met dit werkbeleid bereikt de CNSA, die een non-profit organisatie is, toezeggingen zoals een nulgroei in ligplaatsen, ongeacht veranderingen in het gebruik in de baai, de ontwikkeling van bewustmakingscampagnes onder haar leden en gebruikers om posidonia of lege kimmen in de haven te beschermen, en de implementatie van een fotovoltaïsch systeem om het elektriciteitsverbruik in het netwerk te verminderen, onder andere.

Het eerste punt van dit nieuwe beleid is het streven naar een nulgroei van de aanlegplaatsen, aangezien Es Nàutic van mening is dat de duizend aanlegplaatsen voor sportzeilen die al in de baai bestaan - naast de aanlegplaatsen van de haven van IB die door de entiteit zelf worden beheerd - voldoende zijn om aan de huidige vraag te voldoen. Alleen in de maand augustus is er een grotere vraag dan kan worden voldaan en de CNSA kondigt, ongeacht eventuele toekomstige veranderingen in het gebruik van de haven, aan dat zij haar aanlegcapaciteit niet zal verhogen.

Ten tweede zal Es Nàutic het project Zero Plastic ontwikkelen om het bewustzijn van de plasticvervuiling op zee te vergroten. Dit project bestaat uit drie actielijnen: het elimineren van het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik in de activiteiten van de CNSA, het bewustmaken van werknemers, sporters, leden en gebruikers van de club zodat zij geen plastic containers voor water gebruiken, en het installeren van verschillende bronnen voor drinkwater in de faciliteiten van de club, evenals ecologische containers van 50 cl en 5 liter zodat de boten drinkwater in deze containers kunnen tanken, zodat het niet van buitenaf in plastic containers kan worden binnengebracht. 

Daarna zal milieueducatie worden gepromoot in het kader van het 25-jarig bestaan van de 'Setmana del Mar'- en de 'Un dia a la mar'-conferenties. Zij zal ook proberen deze opleiding uit te breiden naar een groter aantal scholen en zal werken aan de mogelijkheid om een schoener met capaciteit voor 30 kinderen plus bemanning te vinden en te financieren, zodat de activiteiten het hele schooljaar door kunnen worden uitgevoerd.

Als vierde punt zal een bewustmakingscampagne worden ontwikkeld, zodat clubleden en klanten meer gebruik maken van de beschikbare vuilwater- en afzuigsystemen in de haven, om te voorkomen dat deze in zee worden gedumpt.

Er zal een verdere bewustwordingscampagne worden ontwikkeld onder leden en klanten om posidonia-verankering te voorkomen. Daartoe zal een verklarende brochure worden uitgedeeld aan alle boten in de haven en aan degenen die haar installaties bezoeken, om het milieubelang van deze zeeplant te onderstrepen en de wetgeving die deze plant beschermt, bekend te maken.

In de zesde termijn verbindt Es Nàutic zich ertoe om in 2020 samen te werken met de tweede editie van het Ibiza en Formentera Marine Forum, met als doel het milieubeleid te verspreiden en bij te dragen aan het zoeken naar oplossingen om de omstandigheden van het mariene milieu te verbeteren.

De Sportruimte van de Club Nàutic Sant Antoni zal ook verschillende initiatieven ontwikkelen, met de medewerking van de zeilers en peddelaars van de club, om de stranden schoon te maken en het afval dat in de zee zweeft te verzamelen.

Het achtste en laatste deel van deze nieuwe duurzaamheidsstrategie richt zich op de milieu-investeringen die Es Nàutic bestudeert. Zo is er de start van een fotovoltaïsche installatie met zonnepanelen om het elektriciteitsverbruik van het netwerk te verminderen en is er ook de mogelijkheid om speciale zonnepanelen op de houten pontons zelf te plaatsen. 

De installatie van aanvoerpunten voor het opladen van elektrische auto's op het centrale ponton is ook gepland, evenals de implementatie van verschillende 'Seabin'-apparaten, dat zijn drijvende emmers die in de zee zijn geïnstalleerd en die plastic, olie en afval verzamelen.