De verlening van nieuwe vergunningen voor gok- en weddenschappen wordt voor twee jaar geschorst

10 januari 2020 Redactie 631
De verlening van nieuwe vergunningen voor gok- en weddenschappen wordt voor twee jaar geschorst

De Regeringsraad heeft vandaag de opschorting van de verlening van nieuwe vergunningen voor de opening van nieuwe kansspelinrichtingen op het grondgebied van de Balearen goedgekeurd. Deze instellingen zijn casino's, gokhallen, weddenschapsruimtes in gokhallen en specifieke weddenschapsruimtes.

De duur van deze opschorting is 24 maanden vanaf de publicatie van de overeenkomst in het BOIB.

In ieder geval kan "deze termijn met instemming van de Consell de Gouverneur worden verlengd indien het decreet betreffende de planning van de gokinrichtingen in de autonome gemeenschap na het verstrijken van de 24 maanden nog niet in werking is getreden. Dit is een voorlopige, preventieve  overgangsmaatregel", benadrukte de regering in een verklaring.

De overeenkomst "beantwoordt aan redenen van algemeen belang van de openbare orde, de volksgezondheid, de veiligheid en de bescherming van de rechten van de gebruikers" en voorziet ook in "het initiëren van een studie en het uitvoeren van voorbereidende acties voor de planning van kansspelinrichtingen". Het is de verantwoordelijkheid van de Regeringsraad om deze planning goed te keuren, rekening houdend met de realiteit en de sociale impact van gokken en weddenschappen, de economische en fiscale implicaties ervan," zeggen ze.

Het doel van deze planning "is het organiseren van het gokaanbod, het voeren van een beleid van verantwoord gokken en speciale bescherming voor minderjarigen en de meest kwetsbare groepen", wijzen zij erop. "Dit, zonder het noodzakelijke evenwicht met de economische belangen van de sector te vergeten", wijzen zij erop. In die zin beschouwt de overheid gokken "vanuit een integraal perspectief van maatschappelijke verantwoordelijkheid en waarbij preventief handelen, bewustwording, interventie, controle en herstel van de negatieve effecten die zich kunnen voordoen, gecombineerd moeten worden".

Een van de basisdoelstellingen van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde overeenkomst is de reorganisatie van het gokken op de Balearen en de invoering van rationaliseringsmaatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de groei en concentratie van gokhallen en weddenschappen die de afgelopen jaren op de Balearen hebben plaatsgevonden.

Momenteel zijn er in totaal 148 gokhallen, 3 casino's en een specifieke goklocatie op de Balearen.