Hoge boetes , let op!

17 maart 2020 Redactie 1388
Hoge boetes , let op!

Zoals de afgelopen dagen gemeld hoort bij een alarm toestand uitgeroepen in het hele land ook een handhaving en de daarbij behorende boetes. Hieronder enkele voorbeelden van de boetes die gegeven mogen worden.

37.15

 MILD

 Het verwijderen van hekken, banden of andere vaste of mobiele elementen die door de veiligheidsdiensten en -organen zijn geplaatst om de veiligheidsgrenzen af ​​te bakenen, zelfs als preventieve maatregel, wanneer dit geen ernstige overtreding is. 100 - 600 €

36.6

SERIEUS

 Ongehoorzaamheid of verzet tegen de autoriteit of haar agenten bij de uitoefening van hun functies, wanneer zij geen misdaad vormen, evenals de weigering om zich te identificeren op verzoek van de autoriteit of haar agenten of de beschuldiging van valse of onnauwkeurige gegevens in de identificatieprocessen. 601 - € 30.000

35.3

 ERG SERIEUS

 De viering van openbare shows of recreatieve activiteiten die het verbod of de schorsing opleggen die door de overeenkomstige autoriteit is bevolen om redenen van openbare veiligheid. € 30.001 - € 600.000

SCHENDINGEN - ALGEMENE WET 33/2011 VAN DE VOLKSGEZONDHEID

57.2.B 1s

SERIEUS

Het uitvoeren van gedrag of nalatigheden die een risico of ernstige schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van de bevolking, wanneer het geen zeer ernstig misdrijf is. 3.001 - € 60.000

57.2.A 1e

 ZEER De uitvoering van gedragingen of weglatingen die een ERNSTIG risico of zeer ernstige schade aan de gezondheid van de bevolking opleveren.

57.2. Een 2e

ERG SERIEUS

Niet-naleving, herhaaldelijk, van de instructies van de bevoegde autoriteit, of niet-naleving van een vereiste daarvan, indien het ernstige schade aan de gezondheid betreft. € 60.001 - € 600.000

45.4.B

SERIEUS

In gedeclareerde noodsituaties, het overtreden van bevelen, verboden, instructies of vereisten door de houders van de bevoegde instanties of de leden van de interventie- en assistentiediensten, evenals de plichten van samenwerking met de bewakings- en beschermingsdiensten van openbare of particuliere bedrijven , wanneer het niet bijzonder gevaarlijk of transcendent is voor de veiligheid van mensen of eigendommen.1.501 - € 30.000

45.3.B

ERG SERIEUS

In gedeclareerde noodsituaties, niet-naleving van bevelen, verboden, instructies of vereisten van de houders van de bevoegde instanties of de leden van de interventie- en assistentiediensten, evenals de plichten van samenwerking met de bewakings- en beschermingsdiensten van openbare of particuliere bedrijven ̧ wanneer het bijzonder gevaarlijk of belangrijk is voor de veiligheid van mensen of eigendommen . € 30.001 - € 600.000