In de Balearen tabaksverkoop met 36% gedaald

28 maart 2021 Redactie 297
In de Balearen tabaksverkoop met 36% gedaald

Door de pandemie hebben de tabakswinkels op de Balearen de grootste daling van de tabaksverkopen in heel Spanje behaald, met een daling van 36%. Dat is een verviervoudiging van het gemiddelde voor het hele land, waar de daling beperkt is gebleven tot 8,1%. Deze verlaging betekent een verlies voor de eilanden van bijna 164 miljoen euro en verklaart dat het aantal verkooppunten dat te koop wordt aangeboden of is overgedragen is vermenigvuldigd. Dit verklaart Guillermo Mas, de voorzitter van de vereniging die deze groep groepeert.

De gegevens van het ministerie van Financiën weerspiegelen deze ineenstorting van de vraag naar tabak op de eilanden. In het afgelopen jaar werden op de Balearen in totaal 55,3 miljoen sigarettenpakjes verkocht, vergeleken met 86,6 miljoen in 2019, wat neerkomt op de eerder genoemde daling van 36%.

Het resultaat is dat als in 2019 de waarde van al deze verkopen 473,8 miljoen euro bedroeg, tijdens het laatste boekjaar dat bedrag werd teruggebracht tot 309,9 miljoen.

Guillermo Mas zei dat de impact die de pandemie heeft gehad op de tabakswinkels van de Balearen groot is vanwege de afwezigheid van buitenlandse bezoekers, maar ook vanwege de lagere bestedingscapaciteit van veel lokale consumenten als gevolg van de pandemie.