In San Antonio zijn 27 gevallen van consumptie en verkoop van alcohol aan minderjarigen

11 december 2019 Redactie 644
In San Antonio zijn 27 gevallen van consumptie en verkoop van alcohol aan minderjarigen

De Lokale Politie van Sant Antoni had een doel tegen de consumptie en verkoop van alcohol aan minderjarigen, die in de weekenden van november intensief werd uitgevoerd, afgesloten met 127 geïdentificeerde personen (87 minderjarigen en 40 volwassenen) en 27 klachten.

In het bijzonder werden 14 klachten ingediend wegens niet-naleven van de wet 4/2015 betreffende de bescherming van de openbare veiligheid, 5 voor het bottelen, 2 voor de circulatie en 6 meer om verschillende redenen (1 voor de toegang van minderjarigen onder de 16 jaar, 1 voor het niet hebben van de nodige documentatie, 1 voor het manipuleren van het geluidsapparaat, 1 voor het niet naleven van de voorwaarden van het machtigingscertificaat, 1 voor gebreken in de installaties en 1 voor het niet hebben van een capaciteitsplaat op de gevel).

Daarnaast werden tijdens de campagne 16 vrijetijdsruimten en vier speelzalen geïnspecteerd, en werden vier aanhoudingsbevelen en een verslag van de activiteitencontrole opgesteld. De controles zijn uitgevoerd in het stedelijke gebied van Sant Antoni, met name in het gebied van ses Variades, en in ses Païsses.

In deze zoektocht hebben de agenten de organisatie van de flessen op verschillende plaatsen in de gemeente en de verkoop van alcohol op plaatsen die niet zijn toegestaan met een speciaal team dat bestaat uit agenten van de verwijzende politie-eenheid, niet-geüniformeerde agenten en agenten die zijn aangesloten bij de eenheid Milieu (UMA), gecontroleerd en opgevolgd.

De campagne werd gevoerd ter gelegenheid van de Werelddag zonder alcohol, die op 15 november werd gehouden op voorstel van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) om na te denken en de bevolking bewust te maken van de problemen die alcohol voor de mens met zich meebrengt.

De lokale politie zal deze operaties in de gemeente regelmatig blijven uitvoeren om het gebruik en de verkoop van alcohol aan minderjarigen te blijven controleren.