Kever rukt op

23 november 2014 Redactie 252

Rode palmsuitkeverIBIZA - De weekend special van Ibizavandaag. Ons bereikten berichten dat de overheid de strijd tegen de rode palmsnuitkever, de picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) heeft opgegeven. Er wordt alleen nog maar actie ondernomen om de overlast te beperken.

Een trieste zaak, want langzaam maar zeker verandert het straatbeeld. De eens het straatbeeld typerende Palma Canaria is langzaam maar zeker aan het uitsterven op Ibiza. Momenteel is de de grootste overlast waargenomen in de omgeving van San Antonio, maar het hele eiland is inmiddels vergeven van de kevers.

De rode palmsnuitkever is rond 2007 voor het eerst waargenomen op Ibiza en heeft sindsdien ontelbare bomen vernietigd. Het beestje, wat door import van palmbomen uit Azië op Ibiza kwam, ruikt tot op 6 kilometer afstand de geur van Palma Canaria. Hij vliegt naar de boom en vreet zich via de kroon van de boom een weg naar het hart van de boom. Dit hart bevat bijzonder veel natuurlijke suikers (zoveel dat er in sommige landen zelfs drank van wordt gestookt), waar de kever van leeft. Vervolgens gaat de kever eieren leggen en dit kunnen er maximaal 530 per kever zijn. Zes dagen later kruipen de larven uit het ei en deze ondergaan drie tot zeven vervellingen voor ze uiteindelijk verpoppen. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is het popstadium 10 tot maximaal 45 dagen. Dan vliegt de kever uit en begint het proces opnieuw. De schatting is dat de populaties 21 generaties per jaar produceren.

In de natuur komen in het oorspronkelijke leefgebied van de rode palmsnuitkever diverse vijanden voor die zich tegoed doen aan het beest waardoor de populatie beperkt blijft. Wanneer echt natuurlijke vijanden ontbreken dan krijgt de kever alle gelegenheid om zich in gigantische aantallen voor te planten. Deze aantallen worden bestreden met zowel biologische- als chemische middelen, maar dit heeft weinig tot geen succes. Het blijft bij het beperken zolang niet alle bomen (ook die in de natuur staan en dus niet op particuliere gronden) behandeld worden, zal de kever altijd blijven bestaan.

Vooralsnog lijkt de enige oplossing om iedere palmboom waarin de kever wordt aangetroffen meteen te elimineren en het afval in gesloten zakken te vervoeren naar een vuilverbranding. Maar de overheid op Ibiza heeft kennelijk geen belang bij een bestrijding op deze manier, waardoor de kever langzaam maar zeker alle Palmas Canarias zal opvreten en als die uit het straatbeeld verdwenen zijn dan volgt de Koningspalm en wellicht ook de Yucca's op het eiland.

Een beeld van het beestje en de schade wat het aanricht:
[wppa type="album" album="43"][/wppa]