Problemen rondom de club Privilege

19 april 2019 Redactie 1214
Problemen rondom de club Privilege

Al een langere tijd is er veel gedoe rondom de club Privilege, afgelopen jaar is er geconstateerd dat papieren niet in orde waren. Ook nu is nog niet alles in de juiste staat, waardoor de club nog geen nieuwe vergunning heeft gekregen.

Het consistorium heeft vandaag in een verklaring gemeld dat de ontkenning van de opheffing van de schorsing te danken is aan het feit dat de door de technische diensten in september geconstateerde tekortkomingen niet zijn verholpen.  Omdat dit als een grote overtreding word beschouwd, moeten alle activiteiten van de club stopgezet worden. Tot de club alle problemen heeft opgelost en heeft aangepast mogen er dus geen feesten worden gehouden. Met andere woorden, om de activiteiten te hervatten, moet de onderneming een nieuw project opstellen, hetzij om het onroerend goed terug te brengen in de situatie waarin het de vergunning had ontvangen, hetzij om te proberen de aangebrachte wijzigingen te legaliseren en een nieuwe vergunning te verkrijgen.

De vertegenwoordiger van de club heeft op 28 maart een document gepresenteerd, waarin er word verzocht tot verzoek om opheffing van de schorsing van de activiteiten, met het argument dat de geconstateerde tekortkomingen zijn verholpen. De inspectie heeft laten weten dat er nog steeds tekortkomingen zijn. De club heeft al veel aanpassingen laten doen waar de inspectie om vroeg, maar blijkbaar was dit nog niet genoeg.