Sluiting van een West End locatie in Sant Antoni wegens geluidsoverlast

29 december 2019 Redactie 871
Sluiting van een West End locatie in Sant Antoni wegens geluidsoverlast

De plaatselijke politie van Sant Antoni is afgelopen nacht overgegaan tot de tijdelijke sluiting van een vestiging in het West End-gebied, wegens verschillende inbreuken op het gebied van geluidshinder.

De agenten van de Milieu-eenheid (UMA) hebben in een van de gezamenlijke acties met de referentiepolitie eind november deze vestiging aan de kaak gesteld wegens tekortkomingen in de akoestische lobby, aangezien deze niet garant stond voor het sluiten en de hermetische werking van de toegangsdeuren, omdat het noodzakelijk was de twee deuren gelijktijdig te openen om in of uit te gaan; en ook voor de manipulatie van de akoestische installatie en de geluidsbegrenzer bij het wijzigen van de waarden van de akoestische immissie.

Als gevolg van deze inbreuken werd een voorlopige maatregel opgelegd om de stereo-installatie en de geluidsbegrenzer te verzegelen, die pas in werking kon worden gesteld als de correcte uitvoering en aanpassing van de stereo aan de vastgestelde voorwaarden was gegarandeerd, zoals bepaald in artikel 31 van wet 37/2003, van 17 november, betreffende lawaai en 60 van wet 1/2007, van 16 maart, tegen geluidsoverlast op de Balearen.

Vervolgens dienden de agenten op twee verschillende dagen twee klachten in wegens het niet naleven van de voorzorgsmaatregel en het spelen van muziek binnen met andere apparaten zoals televisietoestellen, waardoor het pand gesloten werd.

De mogelijke sancties die kunnen overeenkomen met het plegen van ernstige overtredingen zijn economische boetes van 601 euro tot 12.000 euro voor elk van de overtredingen; schorsing van de vergunning voor muziekactiviteit, voor een periode tussen een maand en een dag en een jaar, evenals de tijdelijke sluiting, geheel of gedeeltelijk, van de installaties voor een periode van maximaal twee jaar.

In dit geval is het oorspronkelijke voorstel 14.500 euro (8.000 euro voor manipulatie van de geluidsbegrenzer en 6.500 euro voor tekortkomingen in de uitvoering van de akoestische lobby), naast een bijkomende sanctie van 6 maanden opschorting van de muziekactiviteitslicentie.