Steeds meer huizen op het platteland

21 september 2016 Redactie 267

huizen-landelijkIBIZA - Hoewel het zwaar tegen het gevoel van de meeste bewoners van Ibiza indruist, heeft de overheid toch weer 18 vergunningen afgegeven voor de bouw van villa's in beschermde gebieden.

[s2If !is_user_logged_in()]

Meer lezen? Als je bent ingelogd kan je het hele artikel lezen.
Nog geen account? registreer je dan nu!

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Het platteland van Ibiza, met inbegrip van de beschermde gebieden, wordt overspoeld met particulieren en projectontwikkelaars die voornemens zijn er huizen te bouwen. Dit gebeurt zowel door buitenlanders als lokale bewoners. Dit wordt aangetoond door de notulen van de Planning Commissie Insular en Erfgoed van de Consell van het afgelopen jaar. In totaal zijn sinds 30 september 2015 tot en met 26 juli 2016 37 vergunningen afgegeven voor de bouw van villa's op het platteland van Ibiza, waaronder acht in beschermde natuurgebieden.

Meer dan de helft van de aanvragen betrof de bouw van een woning met een vloeroppervlakte van 400 vierkante meter en vier stuks worden ongeveer 1.000 vierkante meter groot. Op Cala d'Hort is zelfs vergunning afgegeven voor een villa die nog groter is.

De deelregering zegt gebonden te zijn aan de Spaanse wetten waardoor het weigeren van vergunningen lastig is als er wordt voldaan aan alle gestelde voorwaarden. Lokale bestuurders komen echter op voor de eilandbewoners en hekelen het beleid van de overheid.
[/s2If]