Uitleg politiekorpsen

17 november 2016 Redactie 273

politiesoortenIBIZA - Policia Nacional, Policia Local en Guardia Civil. Zijn het niet allemaal gewoon agenten? Nou nee, zo werkt het niet helemaal. We leggen je in dit artikel de exacte verschillen uit tussen de verschillende korpsen die je tegen kunt komen op Ibiza (en ook in de rest van Spanje).


[s2If !is_user_logged_in()]

Meer lezen? Als je bent ingelogd kan je het hele artikel lezen.
Nog geen account? registreer je dan nu!

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Je het in Spanje drie verschillende korpsen van politie: Guardia Civil, Policia Nacional en Policia Local.
Rollen van de verschillende Spaanse politiekorpsen zijn divers.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het algemene beheer van de openbare veiligheid en is de eindverantwoordelijke over de korpsen en zorgt voor de samenwerking met politie-autoriteiten van andere landen, zoals dat is bepaald in internationale verdragen en overeenkomsten.
Onder het onmiddellijke gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken, vallen deze taken onder het gezag van de staatssecretaris voor Veiligheid. Deze is het bestuursorgaan voor:
• De Algemene Politie Directie.
• De Algemene Guardia Civil Directie.
In Spanje bestaat de politie structuur uit twee krachten die werken op nationaal niveau: de nationale politie en de Guardia Civil, die zowel verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van de veiligheid, alsmede het voorkomen en opsporen van strafbare feiten.
De Spaanse regio's (autonome gemeenschappen) van Catalonië, Baskenland en Navarra hebben ook een politiemacht die autoriteit op hun eigen grondgebied hebben: Mossos d'Esquadra, Ertzaintza en de Foral.
-------------------------------------------------- --------------------------
Landelijke Politiediensten (Cuerpo Nacional de Policía - CNP)
De Nationale Politie bestaat uit een civiele instelling van gewapende politie, onderworpen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, en is samengesteld uit zo'n 70.000 mensen. De nationale politie wordt ingezet op politiebureaus in elke provinciehoofdstad en in heel Spanje de grote steden.
De Nationale Politie is de bevoegde macht in zaken als:
• Uitgifte nationale identiteitskaarten en paspoorten.
• Activiteiten in de immigratiewetgeving.
• Beheersing van de in- en uitgang van het grondgebied van de Spanjaarden en buitenlanders.
• Controle en bewaking van particuliere beveiliging.
• Samenwerken en het bijstaan van de politie uit andere landen.
-------------------------------------------------- --------------------------
Guardia Civil (Guardia Civil)
De Guardia Civil is een gewapende militaire instelling die structureel onderworpen is aan het ministerie van Defensie en functioneel afhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Guardia Civil is samengesteld uit 75.000 agenten, die in Spanje officieren genoemd worden. Deze worden ingezet in het kader van het nationale grondgebied, maar zijn vooral actief in kleine steden en op het platteland.
De Guardia Civil heeft exclusieve bevoegdheden, zoals:
• Zaken die zijn afgeleid van de huidige wetgeving inzake wapens en explosieven.
• Fiscale veiligheid van de staat en acties gericht op het voorkomen en bestrijden van smokkel.
• Monitoring verkeer, doorvoer en intercity vervoer en stedelijke wegen die niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan regionale of lokale politie.
• bewaking van land routes, kusten, grenzen, havens, luchthavens en andere hiervoor aangevraagde faciliteiten.
• zorg dragen voor de naleving van het behoud van natuur en milieu, de waterhuishouding, de jacht, visserij, bosbouw en andere zaken die betrekking hebben op de natuur, behalve in gebieden waar sprake is van zorg door de staat of door de lokale politie.
• Intercity vervoeren van gevangenen en gedetineerden.
• de veiligheid van VIP's.
-------------------------------------------------- --------------------------
Lokale Politie
Dit korps staat in sommige gevallen ook bekend als "Gemeentelijke Politie" of "Guardia Urbana".
Hun functies zijn:
• Het beschermen van de lokale overheden, de controle of het bezetten van gebouwen en faciliteiten indien noodzakelijk.
• Organiseren, controleren en beheersen van het verkeer in de stad, in overeenstemming met wat is vastgesteld door de wegenverkeerswet, wanneer dat nodig is.
• Het maken van rapporten over ongevallen binnen de stad.
• Bewaking van de openbare ruimte, alsmede de samenwerking met de krachten van de Staatsveiligheid.
• Samenwerken in de resolutie van de particuliere geschillen wanneer dat nodig is om dit te doen (Public Safety)

[/s2If]