Voetgangers gebied Vara de Rey

04 juli 2012 Redactie 203

De burgemeester van Vila, Marienna Sanchez-Jauregui, liet de mogelijkheid open dat het de voetgangerszones rond de Vara de Rey, toch wordt herzien zodra de werkzaamheden er klaar zijn. Mogelijk veroorzaakt de situatie te veel economische schade voor ondernemers. Eén en ander is in heroverweging genomen nadat een aantal winkeliers en omwonenden hun beklag hadden gedaan tegen de beperking van het autoverkeer aldaar.

De projectarchitect Iñaki Alday beweert op zijn beurt dat in bijna alle steden waar voetgangersgebieden zijn uitgebreid, de commerciële activiteit "is gestegen met 20%." "Ik ken geen enkel geval waarin de situatie is verslechterd," zei hij. Toch vrezen de klagers dat het gebied in de wintermaanden dood zal zijn, net zoals bij de vier straten los obispos bij de haven.

Een van de zakenlieden die zich verzet tegen de voetgangerszones zei dat Ibiza is niet kan worden vergeleken met andere grote steden in Spanje, waar blijkt dat het daar wel werkt om gebieden autovrij te maken. De burgemeester luister nauwgezet naar alle partijen en neemt de beslissing in overweging.