Voolopig geen cruiseschepen

28 juni 2020 Redactie 397
Voolopig geen cruiseschepen

De regering heeft besloten het verbod op de toegang tot Spanje van passagiersschepen van het cruisetype tot het einde van de gezondheidscrisissituatie te handhaven, aangezien het  maatregel is  in lijn met de door de WHO Emergency Committee vastgestelde doelstelling om de verspreiding van het virus te stoppen. Volgens de Staatscourant (BOE) heeft het Directoraat-generaal van de Koopvaardij deze zaterdag de activiteit van cruisepassagiersschepen in Spaanse havens beperkt. "De toegang tot Spaanse havens van passagiersschepen van het cruisetype die internationale reizen maken en de wateren van de territoriale zee bevaren en Spaanse havens binnen komen, is verboden", luidt het ministerieel besluit. 

Deze maatregel blijft van kracht tot het einde van de gezondheidscrisis